Gedragsregels

  Nederlandse Basketball Bond:
  Gedragsregels voor spelers en coaches

  WAT HOORT:
  1. Sportief gedrag
  2. Respect voor elkaar en de scheidsrechters
  3. Beslissingen van de scheidsrechter accepteren
  4. Correcte kleding
  5. Line-up voorafgaand aan en na de wedstrijd en geven elkaar en de scheidsrechters daarbij een hand
  6. Scheidsrechter en jury bedanken
  7. Spelerskaarten ter inzage op jurytafel leggen
  8. De getekende gedragscode op de wedstrijdtafel
  9. Voor en tijdens de wedstrijd, alsmede tijdens de pauzes, wordt geen alcohol en/of drugs door spelers en coaches genuttigd
  10. Ook na de wedstrijd correct gedrag
  11. Voorbeeldig gedrag t.o.v. publiek
  12. Coaches nemen verantwoordelijkheid (opvoedende taak en voorbeeldfunctie) m.b.t. het gedrag van hun spelers t.o.v. tegenstanders, publiek en scheidsrechters
  13. Coaches en sperlers van het bezoekende team nemen hun verantwoordelijkheid m.b.t. het gedrag van hun supporters
  14. Spelers en coaches hebben voldoende kennis van de spelregels

  D-foutWAT HOORT NIET:
  1. Dragen van sieraden
  2. Schelden, ook niet naar teamgenoten
  3. Discriminerende opmerkingen
  4. Obscene gebaren

  WAAR LIGT DE VERANTWOORDELIJKHEID:

  1. Spelers zelf
  2. Coaches

  MAATREGELEN:

  bij misdragingen speler:
  Coach haalt speler preventief uit het veld

  bij misdragingen
  publiek:
  Coach en/of captain spreekt met behulp van spelers, publiek aan op misdragingen, vraagt desnoods een onbelaste time-out aan bij de scheidsrechter